Plants warn each other of imminent danger.

Seco R, Filella I, Llusià J, Peñuelas J (2012) Plants warn each other of imminent danger. UABdivulga 02/2012

Els COVs al Montseny: entre l'smog urbà i la biogeneració.

Seco R, Peñuelas J, Filella I, Llusià J, Molowny-Horas R (2012). Els COVs al Montseny: entre l'smog urbà i la biogeneració. UABdivulga 03/2012.

Application of jasmonic acid enhances the emissions of monoterpenes and methyl salicylate and decreases the uptake of formaldehyde by Quercus ilex.

Filella I, Peñuelas J, Llusià J (2005) Application of jasmonic acid enhances the emissions of monoterpenes and methyl salicylate and decreases the uptake of formaldehyde by Quercus ilex. Geophysical Research Abstracts Vol. 7, 05456 (p).

Terpene emissions of "living fossil" conifers under elevated CO2 and a polar light regime.

Llorens L, Llusià J, Beerling D, Peñuelas J (2005) Terpene emissions of "living fossil" conifers under elevated CO2 and a polar light regime. Plant Frontier Meeting, Sheffield 21-23 March 2005. Pàgina 18 (p).

Caterpillar-feeding induces large increases in foliar emissions of methanol, LOX volatiles and monoterpenes by Succisa pratensis.

Peñuelas J, Filella I, Stefanescu C, Llusià J (2005) Caterpillar-feeding induces large increases in foliar emissions of methanol, LOX volatiles and monoterpenes by Succisa pratensis. Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 05404 (p).

Passeig ecofisiològic per l'espai i pel temps: l'estudi de les alteracions produïdes pels canvis climàtics i atmosfèrics en l'estructura i el funcionament de les plantes i dels ecosistemes terrestres.

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Llusià J, Ogaya R, Ribas A, Llorens L, Mangiron M, Munné-Bosch S, Bruna P, Prieto P, Asensio D, Sardans J, Serrano L, Oliveira G, Castells E, Rodà F, Lloret F, Terradas J (2003) Passeig ecofisiològic per l'espai i pel temps: l'estudi de les alteracions produïdes pels canvis climàtics i atmosfèrics en l'estructura i el funcionament de les plantes i dels ecosistemes terrestres. Treballs de la Societat Catalana de Biologia 54:65-84.

La emisión de compuestos volátiles por las plantas mediterraneas

Peñuelas J, Llusià J (2002) La emisión de compuestos volátiles por las plantas mediterraneas Ecosistemas (edició electrònica). Revista de la Asociación Española de Ecología Terrestre. Any XI, Núm. 1. (http://www.aeet.org/ecosistemas/).

Terpenoids and plant communication.

Llusià J, Estiarte M, Peñuelas J (1997) Terpenoids and plant communication. Butlletí de la Institució Catalana d´Història Natural 64:125 133.

Effects of carbon dioxide, water supply and seasonality on terpene production by Rosmarinus officinalis L.

Llusià J, Vila R, Cañigueral S, Biel C, Savé R, Peñuelas J (1996) Effects of carbon dioxide, water supply and seasonality on terpene production by Rosmarinus officinalis L. Investigación Agraria 11:33-43.