Els COVs al Montseny: entre l'smog urbà i la biogeneració.

Seco R, Peñuelas J, Filella I, Llusià J, Molowny-Horas R (2012). Els COVs al Montseny: entre l'smog urbà i la biogeneració. UABdivulga 03/2012.