Indicadores de fragmentación de hábitats causada por infraestructuras lineales de transporte.

Pino J, Rodà F, Rosell C, Campeny R (2010) Indicadores de fragmentación de hábitats causada por infraestructuras lineales de transporte. Organismo Autónomo Parques Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Madrid. 140 pp. ISBN 978-84-8014-782-8.

Jornades sobre biodiversitat i conservació biològica.

Vilà M, Rodà F, Ros J (eds) (2003) Jornades sobre biodiversitat i conservació biològica. Institut d'Estudis Catalans, Sèrie jornades científiques 10, Barcelona, 412 pp. ISBN 84-7283-685-1.

Ecology of Mediterranean evergreen oak forests.

Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) (1999) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin.

A review of small catchment studies in Western Europe producing hydrochemical budgets.

Hornung M, Rodà F, Langan SJ (1990) A review of small catchment studies in Western Europe producing hydrochemical budgets. Air Pollution Research Report 28, European Comssion, Brussel·les, 182 pp.