Uso de la materia orgánica como criterio de aplicación de residuos.

Ortiz O (2001) Uso de la materia orgánica como criterio de aplicación de residuos. En Boixadera J, Teira R (eds) Aplicación agrícola de residuos orgánicos. 5º Curso de Ingeniería Ambiental, Universitat de Lleida, Lleida, pp. 279-291.

Reducció de l'erosionabilitat d'un alfisol mitjançant l'ús de fangs de depuradora o d'adobs minerals per al desenvolupament de la coberta herbàcia.

Ortiz O, Alcañiz JM (2001) Reducció de l'erosionabilitat d'un alfisol mitjançant l'ús de fangs de depuradora o d'adobs minerals per al desenvolupament de la coberta herbàcia. Orsis 16:121-131.