Locustella luscinioides. A: Brotons et al., Atles dels ocells nidificants de Catalunya.

Martínez-Vilalta A, Martínez-Vilalta J (2005) Locustella luscinioides. A: Brotons et al., Atles dels ocells nidificants de Catalunya. Lynx Edicions, Barcelona, pp. 410 – 411.

Size, not cellular senescence, explains reduced vigour in tall trees.

Mencuccini M, Martínez-Vilalta J, Hamid HA, Korakaki E, Vanderklein D, Lee S, Michiels B (2005) Size, not cellular senescence, explains reduced vigour in tall trees. Ecology Letters 8: 1183-1190.