Obtención de la temperatura de la superfície terrestre a partir de la serie histórica LANDSAT.

Jiménez Muñoz JC, Sobrino JA, Cristóbal J, Sòria G, Ninyerola M, Pons X, Hidalgo V, Franch B, Romaguera M, Oltra-Carrió R, Julien Y, Mattar C (2010) Obtención de la temperatura de la superfície terrestre a partir de la serie histórica LANDSAT. Revista de Teledetección 33: 53-63.

L’ús de models font-receptor per determinar àrees font de components biològics (pol·len i papallones).

Alarcón M, Àvila A, Belmonte J, Stefanescu C, Izquierdo R (2010) L’ús de models font-receptor per determinar àrees font de components biològics (pol·len i papallones). Tethys 7: 3-10. doi:10.3369/tethys.2010.7.01. ISSN-1697-1523. eISSN-1139-3394.

Models for supporting forest management in a changing environment.

Fontes L, Bontemps JD, Bugmann H, Van Oijen M, Gracia C, KramerK, Lindner M, Rötzer T, Skovsgaard JP (2010) Models for supporting forest management in a changing environment. Forest Systems 19: 8-29.

Estimación y cartografía de parámetros ecológicos en tres especies forestales (Quercus ilex L. subsp ilex, Fagus sylvatica L. y Pinus halepensis L.) con datos LiDAR.

Zaldo V, Moré G, Pons X (2010) Estimación y cartografía de parámetros ecológicos en tres especies forestales (Quercus ilex L. subsp ilex, Fagus sylvatica L. y Pinus halepensis L.) con datos LiDAR. Revista de Teledetección 34: 55-68.

Aplicacions del LiDAR als inventaris forestals.

Zaldo V, Moré G, Pons X (2010) Aplicacions del LiDAR als inventaris forestals. Silvicultura 62 pp:7-10.

Vegetation Response after Removal of the Invasive Carpobrotus Hybrid Complex in Andalucía, Spain.

Andreu J, Manzano E, Bartomeus I, Dana ED, Vilà M (2010) Vegetation Response after Removal of the Invasive Carpobrotus Hybrid Complex in Andalucía, Spain. Ecological Restoration 28: 440-448.

Atles d’espècies llenyoses dels boscos de Catalunya.

Lloret, F., J. Vayreda, J. Terradas. (2010) Atles d’espècies llenyoses dels boscos de Catalunya. Notícies de la Institució, gener-febrer 1-2.

La planificación de la gestió forestal a escala de conca hidrogràfica.

Retana J, Gracia M (2010) La planificación de la gestió forestal a escala de conca hidrogràfica. Silvicultura 61: 22-23.

Restauració de pedreres de roca calcària en clima mediterrani: procés i avaluació, pp: 33-37. En: II Monografies del Foix. Comunicacions presentades els dia 23 d’octubre de 2008 a Santa Margarida i els Monjos. Col·lecció Documents de Treball. Sèrie Terr

Jorba M,Oliveira G, Josa R, Vallejo R, Alcañiz JM, Hereter A, Cortina J, Correia O, Ninot JM (2010) Restauració de pedreres de roca calcària en clima mediterrani: procés i avaluació, pp: 33-37. En: II Monografies del Foix. Comunicacions presentades els dia 23 d’octubre de 2008 a Santa Margarida i els Monjos. Col·lecció Documents de Treball. Sèrie Terr itori nº 16. Diputació de Barcelona 251 pp. Dipòsit legal: B.31069-2010.

Suelos de Montaña y Cambio Global. Guia de excursión Los suelos de la Cerdaña. R.M. Poch y J. Boixadera (eds).

Alcañiz JM, Balasch JC, Barthès JP, Boixadera J, Fillat F, Gómez-Ortiz A, Legros JP, Macías F, Pedrol J, Poch RM, Pons C (2010) Suelos de Montaña y Cambio Global. Guia de excursión Los suelos de la Cerdaña. R.M. Poch y J. Boixadera (eds). Edicions de la Universitat de Lleida 140 pp, DL L-921-2010.

Pàgines