El deute d’extinció: una amenaça latent en una Catalunya canviant?.

Pino J, Guardiola M, Rodà F, Stefanescu C (2011) El deute d’extinció: una amenaça latent en una Catalunya canviant?. L'Atzavara 20: 17-27.

L’ús de models font-receptor per determinar àrees font de components biològics (pol·len i papallones).

Alarcón M, Àvila A, Belmonte J, Stefanescu C, Izquierdo R (2010) L’ús de models font-receptor per determinar àrees font de components biològics (pol·len i papallones). Tethys 7: 3-10. doi:10.3369/tethys.2010.7.01. ISSN-1697-1523. eISSN-1139-3394.

Transferencia de defenses de les plantes als herbívors.

Peñuelas J, Sardans J, Stefanescu C, Parella T, Filella I (2007) Transferencia de defenses de les plantes als herbívors. UAB DIVULGA 05/2007.

Caterpillar-feeding induces large increases in foliar emissions of methanol, LOX volatiles and monoterpenes by Succisa pratensis.

Peñuelas J, Filella I, Stefanescu C, Llusià J (2005) Caterpillar-feeding induces large increases in foliar emissions of methanol, LOX volatiles and monoterpenes by Succisa pratensis. Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 05404 (p).