Association between forest type and forest history near Barcelona (Catalonia) - a GIS approach.

Basnou C, Guirado M, Pino J, Rodà F (2003) Association between forest type and forest history near Barcelona (Catalonia) - a GIS approach. Contributii Botanice 38:135-140.

Riquesa d’espècies i interès per a la conservació dels ocells a l’àrea metropolitana de Barcelona: relacions amb la xarxa actual d’espais protegits.

Pino J, Comer KC, Rodà F, Guirado M, Ribas J (2003) Riquesa d’espècies i interès per a la conservació dels ocells a l’àrea metropolitana de Barcelona: relacions amb la xarxa actual d’espais protegits. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 71:141-153.

Determinantes de la riqueza de avifauna con diverso interés para la conservación en el área metropolitama de Barcelona.

Pino J, Comer KE, Rodà F, Guirado M, Ribas J (2003) Determinantes de la riqueza de avifauna con diverso interés para la conservación en el área metropolitama de Barcelona. In VII Congreso Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre. AEET-CREAF. Soft Congres, Barcelona, pp. 1015-1030.

Riqueza de especies de plantas no forestales en paisajes metropolitanos fragmentados: relación con el tamaño, la tipología y el grado de perturbación de las masas de bosque.

Guirado M, Pino J, Rodà F (2003) Riqueza de especies de plantas no forestales en paisajes metropolitanos fragmentados: relación con el tamaño, la tipología y el grado de perturbación de las masas de bosque. In VII Congreso Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre. AEET-CREAF. Soft Congres, Barcelona, pp. 1187-1200.

Large-scale environmental correlates of forest tree distributions in Catalonia (NE Spain).

Thuillier W, Vayreda J, Pino J, Sabaté S, Lavorel S, Gracia C (2003) Large-scale environmental correlates of forest tree distributions in Catalonia (NE Spain). Global Ecology and Biogeography 12:313-315.

Association between Opuntia species invasion and changes in land-cover in the Mediterranean region.

Vilà M, Burriel JA, Pino J, Chamizo J, Llach E, Porterias M, Vives M (2003) Association between Opuntia species invasion and changes in land-cover in the Mediterranean region. Global Change Biology 9:1234-1239.