Las lluvias de barro y el transporte y deposición de material sahariano sobre el nordeste de la península ibérica.

Avila A (1999) Las lluvias de barro y el transporte y deposición de material sahariano sobre el nordeste de la península ibérica. Orsis 14:105-127.

Procedència de les pluges a Catalunya.

Avila A, Alarcón M (1999) Procedència de les pluges a Catalunya. En Calbó J, Colomer J, Serra T (eds) El clima local. Quaderns 21, Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, Banyoles, pp. 99-116.

Relationship between precipitation chemistry and meteorological situations at a rural site in NE Spain.

Avila A, Alarcón M (1999) Relationship between precipitation chemistry and meteorological situations at a rural site in NE Spain. Atmospheric Environment 33:1663-1677.

Modelització dels efectes del règim de tales de l'alzinar en la composició química de rieres del Montseny.

Avila A (1999) Modelització dels efectes del règim de tales de l'alzinar en la composició química de rieres del Montseny. In III i IV Trobades d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 279-282.

Biogeochemical models.

Avila A (1999) Biogeochemical models. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 297-312.

Parmelia caperata (L.) com a bioindicador de la deposició atmosfèrica de diversos metalls pesants en dos alzinars del Montseny.

Rodrigo A, Avila A, Gómez Bolea A (1999) Parmelia caperata (L.) com a bioindicador de la deposició atmosfèrica de diversos metalls pesants en dos alzinars del Montseny. In III i IV Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 283-288.

Throughfall and stemflow.

Bellot J, Avila A, Rodrigo A (1999) Throughfall and stemflow. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 209-222.

Trace metal contents in Parmelia caperata (L.) Ach. Compared to bulk deposition, throughfall and leaf-wash fluxes in two holm oak forests in Montseny (NE Spain).

Rodrigo A, Avila A, Gómez-Bolea A (1999) Trace metal contents in Parmelia caperata (L.) Ach. Compared to bulk deposition, throughfall and leaf-wash fluxes in two holm oak forests in Montseny (NE Spain). Atmospheric Environment 33:359-367.

Increasing frequency of Saharan rains over northeastern Spain and its ecological consequences.

Avila A, Peñuelas J (1999) Increasing frequency of Saharan rains over northeastern Spain and its ecological consequences. The Science of the Total Environment 228:153-156.

Water balance in catchments.

Piñol J, Avila A, Escarré A (1999) Water balance in catchments. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 273-282.

Pàgines