Història natural del lepidòpter Graellsia isabelae (Graells 1849).

Ylla J (1997) Història natural del lepidòpter Graellsia isabelae (Graells 1849). Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 232 pp.

Ecofisiologia de dues espècies rebrotadores mediterrànies: l'arboç (Arbutus unedo) i l'alzina (Quercus ilex).

Castell C (1997) Ecofisiologia de dues espècies rebrotadores mediterrànies: l'arboç (Arbutus unedo) i l'alzina (Quercus ilex). Premi Francesc Vives 1993. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 261 pp.