Funció ecològica de la biodiversitat.

Lloret F (2003) Funció ecològica de la biodiversitat. In Avila A, Terradas J (eds) Aula d'Ecologia. Cicle de conferències 2002. Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, pp. 29-34.

Gestión del fuego y conservación en ecosistemas mediterráneos.

Lloret F (2003) Gestión del fuego y conservación en ecosistemas mediterráneos. Ecosistemas 2.

Els boscos madurs dels Pirineus.

Lloret F (2003) Els boscos madurs dels Pirineus. In Boscos vells, Artists for Nature als Pirineus Catalans. Fundació Territori i Paisatge, pp. 32-36