CREAF 1998-2003.

CREAF (2003) CREAF 1998-2003. CREAF, Bellaterra, 88 pp. (Versió castellana).

Aula d'Ecologia. Cicle de conferències 2002.

Avila A, Terradas J (eds) (2003) Aula d'Ecologia. Cicle de conferències 2002. Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 91 pp.

Jornades sobre biodiversitat i conservació biològica.

Vilà M, Rodà F, Ros J (eds) (2003) Jornades sobre biodiversitat i conservació biològica. Institut d'Estudis Catalans, Sèrie jornades científiques 10, Barcelona, 412 pp. ISBN 84-7283-685-1.