Valoracions ètiques i polítiques de la diversitat des de l'ecologia.

Terradas J (2004) Valoracions ètiques i polítiques de la diversitat des de l'ecologia. In Bastardas A (ed) Diversitats: Llengües, espècies i ecologies. Empúries, Barcelona, pp. 168-194.

Els boscos i l'home a Catalunya: una aproximació socioecològica.

Terradas J (2004) Els boscos i l'home a Catalunya: una aproximació socioecològica. In Terradas J, Rodà F (eds) Els boscos de Catalunya: Estructura, funcionament i dinàmica. Documents dels Quaderns de medi ambient, Núm. 11. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 11-26.

Efectes ecofisiològics d'una sequera experimental sobre l'alzinar de Prades.

Ogaya R, Peñuelas J, Asensio D, Llusià J, Sardans J, Serrano L, Lloret F, Terradas J (2004) Efectes ecofisiològics d'una sequera experimental sobre l'alzinar de Prades. In Vallvey A, Grau JMT (eds) Actes de les Primeres Jornades sobre el Bosc de Poblet. Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, pp.183-191.