Variacions estivals del contingut hídric en garrigues i pinedes del Garraf. Relació amb el risc d'incendis.

Papió C (1992) Variacions estivals del contingut hídric en garrigues i pinedes del Garraf. Relació amb el risc d'incendis. Servei de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona, Monografies 19, pp. 41-45.

Efecte de la competència en la regeneració de l'arboç, Arbutus unedo L.

Vilà M (1992) Efecte de la competència en la regeneració de l'arboç, Arbutus unedo L. III Col.loqui de Naturalistes Vallesans. Annals del Centre Vallesà d'Estudis dels Ecosistemes Mediterranis 3: 165-167.

Distribució de la càrrega ramadera al Pla de la Calma.

Franch J, J Bartolomé J (1992) Distribució de la càrrega ramadera al Pla de la Calma. In El Medi Natural 3, III Col.loqui de Naturalistes Vallesans. ADENC-CEEM, pp. 172-183.

Contribució a l'estudi dels sòls de Sant Llorenç de Munt.

Badia, D, Casals C, Ferrer E, Juncosa M, Palahí G, Verdaguer E, Vilà M (1992) Contribució a l'estudi dels sòls de Sant Llorenç de Munt. III Col.loqui de Naturalistes Vallesans. Annals del Centre Vallesà d'Estudis dels Ecosistemes Mediterranis 3: 192-197.

Contribución al estudio de la vegetación halomorfa del Ebro medio.

Badia D, Sanz JA, Alcañiz JM (1992) Contribución al estudio de la vegetación halomorfa del Ebro medio. In Actes del Simposi Internacional Pius Font i Quer. Vol.II. Fanerogamia. Institut d'Estudis Illerdencs, Lleida, pp. 227-232.

Restauració del sòl en pedreres de roca calcària.

Jorba M, Vallejo R, Alcañiz JM, Josa R, Solé A (1992) Restauració del sòl en pedreres de roca calcària. Diputació de Barcelona, Servei de Parcs Naturals, Monografies 19, pp. 59-61.

Hydrochemical budgets, nutrient cycles and hydrological responses in the Quercus ilex L. forest of Prades catchments.

Bellot J, Lledó MJ, Piñol J, Escarré A (1992) Hydrochemical budgets, nutrient cycles and hydrological responses in the Quercus ilex L. forest of Prades catchments. In Teller A, Mathy P, Jeffers JNR (eds) Responses of forest ecosystems to environmental changes. Elsevier, Londres, pp. 389-396.