Aula d’Ecologia. Ciència i Tècnica 41. Cicle de Conferències 2010.

Àvila A, Terradas J (Eds) (2011) Aula d’Ecologia. Ciència i Tècnica 41. Cicle de Conferències 2010. Servei de Publicacions. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra. ISBN: 978-84-490-2676-8.

Amb motiu de l’Any Internacional dels Boscos.

Terradas J (2011) Amb motiu de l’Any Internacional dels Boscos. Omnis Cellula 27: 40-42.

L’homme dans la Nature. Pyrénees: Art et Écologie au XXIe siècle. Évolution du paysage, changement climatique et art.

Terradas J (2011) L’homme dans la Nature. Pyrénees: Art et Écologie au XXIe siècle. Évolution du paysage, changement climatique et art. Centre d’Art i Natura, Farrera, pp. 21-23.

Situació i visió global dels boscos a Catalunya.

Terradas J, Ibáñez JJ (2011) Situació i visió global dels boscos a Catalunya. Silvicultura, especial Any Internacional dels Boscos, pp. 4-7.

Llebot E. (ed). Impactes, vulnerabilitat i retroalimentacions climàtiques als ecosistemes terrestres catalans. Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya.

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Ogaya R, Llusià J, Sardans J, Jump A, Curiel J, Carnicer J, Rutishauser T, Rico L, Keenan T, Garbulsky M, Coll M, Diaz de Quijano M, Seco R, Rivas-Ubach A, Silva J, Boada M, Stefanescu C, Lloret F, Terradas J (2011) Llebot E. (ed). Impactes, vulnerabilitat i retroalimentacions climàtiques als ecosistemes terrestres catalans. Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Institut d'Estudis Catalans i Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 373-407.

Misleading ideas about top-down and bottom-up control in communities and the role of omnivores.

Terradas J, Peñuelas J (2011) Misleading ideas about top-down and bottom-up control in communities and the role of omnivores. Polish Journal of Ecology 59: 381-389

Solving the conundrum of plant species coexistence: Water in space and time matters most

Peñuelas J., Terradas J., Lloret F. (2011) Solving the conundrum of plant species coexistence: Water in space and time matters most. New Phytologist. 189: 5-8.
Enllaç
Doi: 10.1111/j.1469-8137.2010.03570.x

Resum:

[No abstract available]

Llegeix més