Atles corològic de la flora dels Països Catalans. Vol. 3.

Bolòs O, Font X, Pons X, Romo AM, Vigo J (1993) Atles corològic de la flora dels Països Catalans. Vol. 3. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 323 pp.