L’ús de models font-receptor per determinar àrees font de components biològics (pol·len i papallones).

Alarcón M, Àvila A, Belmonte J, Stefanescu C, Izquierdo R (2010) L’ús de models font-receptor per determinar àrees font de components biològics (pol·len i papallones). Tethys 7: 3-10. doi:10.3369/tethys.2010.7.01. ISSN-1697-1523. eISSN-1139-3394.

Characteristics of African dust in red rains collected in North-eastern Spain from 1983 to 2002.

Avila A, Alarcón M, García-Orellana J, Masqué P, Castillo S, Escudero M, Querol X (2006) Characteristics of African dust in red rains collected in North-eastern Spain from 1983 to 2002. Geophysical Research Abstracts Vol 8, 04485.

L'ús de la isotopia del N per determinar l'origen de la contaminació per nitrats en les aigües subterrànies a Osona (Catalunya).

Serrano J, Vitòria L, Soler A, Avila A (2003) L'ús de la isotopia del N per determinar l'origen de la contaminació per nitrats en les aigües subterrànies a Osona (Catalunya). Orsis 18:29-38.

Las lluvias de barro y el transporte y deposición de material sahariano sobre el nordeste de la península ibérica.

Avila A (1999) Las lluvias de barro y el transporte y deposición de material sahariano sobre el nordeste de la península ibérica. Orsis 14:105-127.

The contribution of North African inputs to a holm oak forest ecosystem biogeochemical cycle.

Avila A, Alarcón M, Queralt I (1998) The contribution of North African inputs to a holm oak forest ecosystem biogeochemical cycle. Annales Geophysicae 15:

La recerca hidrològica en petites conques instrumentades. Mètodes i utilitat aplicada.

Avila A, Gallart F (1998) La recerca hidrològica en petites conques instrumentades. Mètodes i utilitat aplicada. Espais 44:17-22.

Pluja àcida. Efectes sobre el sòl.

Avila A (1993) Pluja àcida. Efectes sobre el sòl. Butlletí de la Societat Catalana de Física, Química, Matemàticas i Tecnologia 13:559-564.

Red rains as major contributors of nutrients and alkalinity to terrestrial ecosystems at Montseny (NE Spain).

Avila A, Rodà F (1991) Red rains as major contributors of nutrients and alkalinity to terrestrial ecosystems at Montseny (NE Spain). Orsis 6:215-229.

Sofre i metalls pesants en fulles de Platanus x hybrida com a indicadors de la contaminació atmosfèrica a Barcelona.

Parés M (1990) Sofre i metalls pesants en fulles de Platanus x hybrida com a indicadors de la contaminació atmosfèrica a Barcelona. Orsis 5:61-76.

Pautas de respuesta biogeoquímica durante las crecidas en una cuenca de encinar.

Avila A, Rodà F (1989) Pautas de respuesta biogeoquímica durante las crecidas en una cuenca de encinar. Options Méditerranéennes, Serie A, 3:233-236.