Contaminació atmosfèrica.

Avila A. (Coordinadora capítol) (2008) Contaminació atmosfèrica. CREAF 2003-2008 ISBN: 978-84-935221-03.

Transporte de polen a grandes distancias. Eds. Santiago Antonio Valero and Alvaro Cadahía García.

Belmonte J, Alarcón M, Izquierdo R, Avila A (2008) Transporte de polen a grandes distancias. Eds. Santiago Antonio Valero and Alvaro Cadahía García. Pollinosis III. Laboratorios Menarini. pp 21-29.

Restauració de sòls degradats, p 76-74. Aula d’Ecologia: Cicle de conferències 2005.

Alcañiz JM (2006) Restauració de sòls degradats, p 76-74. Aula d’Ecologia: Cicle de conferències 2005. Col•lecció Ciència i Tècnica nº 32, Ecologia, Serveide Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, ISBN 84-490-2435-8 (CL).

Els boscos i la contaminació atmosfèrica.

Avila A (2004) Els boscos i la contaminació atmosfèrica. In Terradas J, Rodà F (eds) Els boscos de Catalunya: Estructura, funcionament i dinàmica. Documents dels Quaderns de medi ambient, Núm. 11. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 137-140.

Procedència de les pluges a Catalunya.

Avila A, Alarcón M (1999) Procedència de les pluges a Catalunya. En Calbó J, Colomer J, Serra T (eds) El clima local. Quaderns 21, Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, Banyoles, pp. 99-116.

Modelització dels efectes del règim de tales de l'alzinar en la composició química de rieres del Montseny.

Avila A (1999) Modelització dels efectes del règim de tales de l'alzinar en la composició química de rieres del Montseny. In III i IV Trobades d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 279-282.

Biogeochemical models.

Avila A (1999) Biogeochemical models. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 297-312.

Parmelia caperata (L.) com a bioindicador de la deposició atmosfèrica de diversos metalls pesants en dos alzinars del Montseny.

Rodrigo A, Avila A, Gómez Bolea A (1999) Parmelia caperata (L.) com a bioindicador de la deposició atmosfèrica de diversos metalls pesants en dos alzinars del Montseny. In III i IV Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 283-288.

Throughfall and stemflow.

Bellot J, Avila A, Rodrigo A (1999) Throughfall and stemflow. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 209-222.

Precipitation chemistry and air pollution.

Escarré A, Carratalá A, Avila A, Bellot J, Piñol J, Millán M (1999) Precipitation chemistry and air pollution. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 195-208.

Pàgines