Soil biochar amendments: type and dose effects

Ojeda G, Domene X, Mattana S, Sousa JP, Ortiz O, Andrés P, Alcañiz JM (2012) Soil biochar amendments: type and dose effects (Póster). EGU General Assembly. Viena, Austria, 22 -27 April 2012.

Protocolo para la autoevaluación de las restauraciones efectuadas en actividades mineras.

Carabassa V, Serra E, Pedra M, Ortiz O, Alcañiz JM (2012) Protocolo para la autoevaluación de las restauraciones efectuadas en actividades mineras. Jornadas científico-técnicas de Restauración Ecológica en áreas afectadas por la minería, Fundación Ciudad de la Energía, Gobierno de España, Ponferrada, 8-11 de Mayo de 2012. CD de resúmenes.

 

Soil water retention under dryin.g process in a soil amended with composted and thermally dried sewage sludges (Poster 0202), pp. 79-82 Published in DVD. Symposium 2.1.2, The physics of soil pore structure dynamics. 19th World Congress of Soil Science.

Ojeda G, Alcañiz JM (2010) Soil water retention under dryin.g process in a soil amended with composted and thermally dried sewage sludges (Poster 0202), pp. 79-82 Published in DVD. Symposium 2.1.2, The physics of soil pore structure dynamics. 19th World Congress of Soil Science. Soil Solutions for a Changing World, Brisbane, Australia 1 – 6 August 2010 (http://www.iuss.org/19th%20WCSS/.%5Csymposium/pdf/2208.pdf).

La medida de la estabilidad estructural del suelo y su relación con el secuestro de carbono. Seminario de Evaluación de Procesos de Degradación de Suelos: Problemas Metodológicos.

Ojeda G., I. Perera-Bach, J.M. Alcañiz (2010) (2010) La medida de la estabilidad estructural del suelo y su relación con el secuestro de carbono. Seminario de Evaluación de Procesos de Degradación de Suelos: Problemas Metodológicos. Sociedad Española Ciencia del Suelo. Universidad de Lleida 14-15 julio 2010, CD de las Comunicaciones (4p).

Ús de fangs de depuradora com a adobs en la restauració de pedreres.

Alcañiz JM (2009) Ús de fangs de depuradora com a adobs en la restauració de pedreres. Butlletí del Gremi d’Àrids de Catalunya 32, pp. 15.

Protecció i restauració de sòls. Fitxes divulgatives de l’activitat de recerca al CREAF.

Alcañiz JM (2008) Protecció i restauració de sòls. Fitxes divulgatives de l’activitat de recerca al CREAF. CREAF 2003-2008 pp 114-121. ISBN 978-84-935211-03.

Aprofitament de fangs de depuradora en la restauració de pedreres. In: A. Freixes (editor). Volum de ponències de les III Jornades Tècniques de Gestió de Sistemes de Sanejament d’Aigües Residuals: tractament i valorització de fangs.

Alcañiz JM, Carabassa V, Ortiz O (2008) Aprofitament de fangs de depuradora en la restauració de pedreres. In: A. Freixes (editor). Volum de ponències de les III Jornades Tècniques de Gestió de Sistemes de Sanejament d’Aigües Residuals: tractament i valorització de fangs. Agència Catalana de l’Aigua, 664 p. pp: 315 – 326 B-39458-2008.

Experiència de treball de camp en l’aprenentatge de l’Avaluació d’Impactes Ambientals, 4art Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, Barcelona 5,6 i 7 de juliol 2006, Fac. de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Univ. Barcelona.

Alcañiz JM, Mas-Pla J (2006) Experiència de treball de camp en l’aprenentatge de l’Avaluació d’Impactes Ambientals, 4art Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, Barcelona 5,6 i 7 de juliol 2006, Fac. de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Univ. Barcelona. Comunicació Oral, nº 512, sessió 6.7, 6 de juliol de 15.30 a 17.15h. Llibre de resums Vol 2, p. 643, ISBN 84-8458-244-4. Publicació completa en CD ISBN 84-7653-886-3 (10 p).

Modification of soil porosity after application of sewage sludge.

Sort X, Alcañiz JM (1999) Modification of soil porosity after application of sewage sludge. Soil Tillage & Research 49:337-345.

Alguns efectes sobre el sòl de les plantacions d'Eucaliptus i Pollancres en la reconversió de sòls agrícoles.

Vicens A, Alcañiz JM (1994) Alguns efectes sobre el sòl de les plantacions d'Eucaliptus i Pollancres en la reconversió de sòls agrícoles. III Congrés Nacional ICEA Agricultura i Qualitat Ambiental a Catalunya. Institució Catalana d'Estudis Agraris, Barcelona, 4 pp.

Pàgines