Reducció de l'erosionabilitat d'un alfisol mitjançant l'ús de fangs de depuradora o d'adobs minerals per al desenvolupament de la coberta herbàcia.

Ortiz O, Alcañiz JM (2001) Reducció de l'erosionabilitat d'un alfisol mitjançant l'ús de fangs de depuradora o d'adobs minerals per al desenvolupament de la coberta herbàcia. Orsis 16:121-131.