Aplicació del mapa de cobertes del sòl i del mapa forestal de Catalunya a la gestió del Parc Natural del Montnegre i el Corredor.

Burriel JA, Escobar A, Pou A, Roijals X, Ibàñez JJ, Pons X (2001) Aplicació del mapa de cobertes del sòl i del mapa forestal de Catalunya a la gestió del Parc Natural del Montnegre i el Corredor. En III Trobada d'Estudiosos del Montnegre i el Corredor, Diputació de Barcelona, pp. 143-149.