Què és el CREAF?

Rodà F (1998) Què és el CREAF? El Temps Ambiental.

La Mediterrània: ecologia del paisatge.

Rodà F (1998) La Mediterrània: ecologia del paisatge. Medi Ambient 21:41-45.

Spatial relationship between landscape attributes and biodiversity. The case of nesting and wintering birds in the perimetropolitan area of Barcelona.

Pino J, Rodà F, Ribas J, Pons X (1998) Spatial relationship between landscape attributes and biodiversity. The case of nesting and wintering birds in the perimetropolitan area of Barcelona. In Dover JW, Bunce RGH (eds) Key concepts in landscape ecology. IALE(UK), Aberdeen. pp. 233-238.

Análisis mediante SIG de la relación entre estructura del paisaje y riqueza de especies de aves en un área perimetropolitana de Barcelona.

Pino J, Ribas J, Pons X, Rodà F (1998) Análisis mediante SIG de la relación entre estructura del paisaje y riqueza de especies de aves en un área perimetropolitana de Barcelona. In Alegre P (ed) Tecnología Geográfica para el siglo XXI. Servei de Publicacions de la UAB, Bellaterra, pp. 221-230.