La recerca hidrològica en petites conques instrumentades. Mètodes i utilitat aplicada.

Avila A, Gallart F (1998) La recerca hidrològica en petites conques instrumentades. Mètodes i utilitat aplicada. Espais 44:17-22.

The contribution of North African inputs to a holm oak forest ecosystem biogeochemical cycle.

Avila A, Alarcón M, Queralt I (1998) The contribution of North African inputs to a holm oak forest ecosystem biogeochemical cycle. Annales Geophysicae 15: