Banc de llavors i densitat de plàntules en sòls restaurats amb fang de depuradora.

Alcañiz JM, García X, Lloret F (1998) Banc de llavors i densitat de plàntules en sòls restaurats amb fang de depuradora. Orsis 13:91-104.

Utilización de lodos de depuración en la rehabilitación de suelos de canteras.

Alcañiz JM, Ortiz O, Comellas L, Pujolá M, Serra E (1998) Utilización de lodos de depuración en la rehabilitación de suelos de canteras. Ingeopres 59:28-34.