Efectos del SO2 y el O3 sobre Pinus halepensis en cámaras de ambiente controlado instaladas en la central térmica Teruel.

Abad MA, Barrantes O, Gracia C (1994) Efectos del SO2 y el O3 sobre Pinus halepensis en cámaras de ambiente controlado instaladas en la central térmica Teruel. II Congreso Nacional de Medio Ambiente, pp. 43-56.

Incendios forestales en Cataluña: Gestión de los bosques y ordenación del territorio.

Rodà F (1994) Incendios forestales en Cataluña: Gestión de los bosques y ordenación del territorio. Agricultura Revista Agropecuaria. Núm. 748, pp. 982-985.

Seedling diversity in mediterranean scrub vegetation: effect of microsite.

Lloret F (1994) Seedling diversity in mediterranean scrub vegetation: effect of microsite. Noticiero Sociedad de Biología Chile 2:36.

Investigación en espacios protegidos.

Terradas J (1994) Investigación en espacios protegidos. In Investigación y gestión en espacios naturales protegidos. Centro de Investigación de Espacios Naturales protegidos F. González Bernáldez, Madrid, pp. 33-36.

Alguns efectes sobre el sòl de les plantacions d'Eucaliptus i Pollancres en la reconversió de sòls agrícoles.

Vicens A, Alcañiz JM (1994) Alguns efectes sobre el sòl de les plantacions d'Eucaliptus i Pollancres en la reconversió de sòls agrícoles. III Congrés Nacional ICEA Agricultura i Qualitat Ambiental a Catalunya. Institució Catalana d'Estudis Agraris, Barcelona, 4 pp.

Incidència de l'aplicació de fangs de depuradora en la reducció de l'erosió en sòls degradats.

Sort X, Alcañiz JM (1994) Incidència de l'aplicació de fangs de depuradora en la reducció de l'erosió en sòls degradats. III Congrés Nacional ICEA Agricultura i Qualitat Ambiental a Catalunya, Institució Catalana d'Estudis Agraris, Barcelona, 4 pp.

Modelling the responses of Mediterranean forest to climate change: The role of canopy in water fluxes.

Tello E, Sabaté S, Bellot J, Gracia C (1994) Modelling the responses of Mediterranean forest to climate change: The role of canopy in water fluxes. Noticiero Sociedad de Biología Chile 2:55.

La feromona de pista de Crematogaster Lund.: vàlida per a tot el gènere?

Espadaler X, Martí S (1994) La feromona de pista de Crematogaster Lund.: vàlida per a tot el gènere? Sessió Entomològica ICHN-SCL 8:81-86.

Differential intracolony brood retrieval in ants Leptothorax (Hym. Formicidae).

Espadaler X, Genové G (1994) Differential intracolony brood retrieval in ants Leptothorax (Hym. Formicidae). In Lenoir A, Arnold G, Lepage M (eds) Les insectes sociaux. Publ. Université Paris Nord, pp. 419.