Projecte CASI (P4). Inventari Forestal (Solsonès).

Baulies X, Pons X (1994) Projecte CASI (P4). Inventari Forestal (Solsonès). Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona, 125 pp.

Atlas corològic de la flora vascular dels Països Catalans. Vol. 4.

Bolòs O, Font X, Pons X (1994) Atlas corològic de la flora vascular dels Països Catalans. Vol. 4. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 320 pp.

Ecologia del foc i regeneració en garrigues i pinedes mediterrànies.

Papió C (1994) Ecologia del foc i regeneració en garrigues i pinedes mediterrànies. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 292 pp.

Aportacions a la teledetecció i als sistemes d'informació geogràfica en estudis de vegetació.

Pons X (1994) Aportacions a la teledetecció i als sistemes d'informació geogràfica en estudis de vegetació. Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 427 pp.