Els arbres i els arbusts del Vedat de Fraga.

Badia D (1989) Els arbres i els arbusts del Vedat de Fraga. Institut d'Estudis del Baix Cinca-IEA, Fraga, 71 pp.

Los suelos en Fraga.

Badia D (1989) Los suelos en Fraga. Cartografía y evolución. IEA, CSIC, Zaragoza, 207 pp.

Balanç d'aigua i nutrients en una conca d'alzinar al Montseny.

Avila A (1989) Balanç d'aigua i nutrients en una conca d'alzinar al Montseny. Estudis i Monografies 13, Diputació de Barcelona, Barcelona, 219 pp.

Història natural dels Països Catalans. Vol. 14. Sistemes naturals.

Terradas J, Prat N, Escarré A, Margalef R (eds) (1989) Història natural dels Països Catalans. Vol. 14. Sistemes naturals. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 500 pp.