La conca hidrogràfica com a unitat ecològica.

Rodà F (1989) La conca hidrogràfica com a unitat ecològica. In Terradas J et al. (eds) Història natural dels Països Catalans. Vol. 14. Sistemes naturals. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 355-361.

Relació de la temperatura i la humitat amb les taxes de mineralització neta del nitrogen i nitrificació dels sòls d'alzinar.

Bonilla D, Rodà F (1989) Relació de la temperatura i la humitat amb les taxes de mineralització neta del nitrogen i nitrificació dels sòls d'alzinar. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 91-94.

Les pluges àcides.

Rodà F (1989) Les pluges àcides. Revista de Catalunya 33:47-54.

Dinámica del nitrógeno en el suelo de un encinar montano: respuesta a una perturbación experimental.

Bonilla D, Rodà F (1989) Dinámica del nitrógeno en el suelo de un encinar montano: respuesta a una perturbación experimental. Options Méditerranéennes, Serie A, 3:187-190.

Biomasa y mineralomasa subterránea del encinar de La Castanya, Montseny.

Canadell J, Rodà F (1989) Biomasa y mineralomasa subterránea del encinar de La Castanya, Montseny. Options Méditerranéennes, Serie A, 3:13-18.

La desforestació als tròpics.

Rodà F (1989) La desforestació als tròpics. La Nació 11/12:45-46.

Trenching experiments in an evergreen oak forest.

Bonilla D, Rodà F (1989) Trenching experiments in an evergreen oak forest. In Harrison AF, Ineson P, Heal OW (eds) Nitrogen cycling in terrestrial ecosystems. Elsevier, Londres, pp. 179-189.

La fageda experimental de Santa Fe: vuit anys de canvi.

Rodà F (1989) La fageda experimental de Santa Fe: vuit anys de canvi. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 95.

Els ecosistemes forestals.

Rodà F (1989) Els ecosistemes forestals. In Terradas J et al. (eds) Història natural dels Països Catalans. Vol. 14. Sistemes naturals. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 239-262.

Pautas de respuesta biogeoquímica durante las crecidas en una cuenca de encinar.

Avila A, Rodà F (1989) Pautas de respuesta biogeoquímica durante las crecidas en una cuenca de encinar. Options Méditerranéennes, Serie A, 3:233-236.

Pàgines