Impacte de la gestió de la fusta cremada i del subsolat al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Pañella P, Lago Barreiro P, Sabaté S, i Sauras T (2011) Impacte de la gestió de la fusta cremada i del subsolat al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. VII Monografies de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Diputació de Barcelona. p. 157-174.

A synthesis of ENSO effects on drylands in Australia, North America and South America.

Holmgren M, Stapp P, Dickman CR, Gracia C, Graham S, Gutiérrez J, Hice C, Jaksic F, Kelt DA, Letnic M, Lima M, López B, Meserve P, Milstead W, Polis GA, Previtali MA, Richter M, Sabaté S, Squeo FS (2005) A synthesis of ENSO effects on drylands in Australia, North America and South America. Advances in Geosciences 6: 1-4.

El cambio climático y la reducción de la reserva de agua en el bosque mediterráneo.

Gracia C, Sabaté S, Sánchez A (2002) El cambio climático y la reducción de la reserva de agua en el bosque mediterráneo. Ecosistemas 2002/2 (URL: http//www.aeet.org/ecosistemas/022/investigacion4.htm)

Anàlisi de la resposta de Quercus ilex a tractaments d'aclarida selectiva: efectes en la producció i en la recuperació de la capçada foliar.

Martínez JM, Albeza E, Sabaté S, Bellot J, Escarré A, Gracia C (1996) Anàlisi de la resposta de Quercus ilex a tractaments d'aclarida selectiva: efectes en la producció i en la recuperació de la capçada foliar. Treballs del Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà 1:97-104.