Què és el CREAF?

Rodà F (1998) Què és el CREAF? El Temps Ambiental.

La Mediterrània: ecologia del paisatge.

Rodà F (1998) La Mediterrània: ecologia del paisatge. Medi Ambient 21:41-45.

Análisis mediante SIG de la relación entre estructura del paisaje y riqueza de especies de aves en un área perimetropolitana de Barcelona.

Pino J, Ribas J, Pons X, Rodà F (1998) Análisis mediante SIG de la relación entre estructura del paisaje y riqueza de especies de aves en un área perimetropolitana de Barcelona. In Alegre P (ed) Tecnología Geográfica para el siglo XXI. Servei de Publicacions de la UAB, Bellaterra, pp. 221-230.