El paper dels sòls de Catalunya en el canvi climàtic. A: Llebot J.E. (editor) Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, Consell Asesor per al Desenvolupament Sostenible, Generalitat de Catalunya.

Alcañiz JM, Boixadera J, Felipó MT, Ortiz O, Poch RM (2005) El paper dels sòls de Catalunya en el canvi climàtic. A: Llebot J.E. (editor) Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, Consell Asesor per al Desenvolupament Sostenible, Generalitat de Catalunya. Institut d’Estudis Catalans, 1ª edición, abril 2005, Barcelona, pp. 555-608.