Memòria CREAF 1998

(1999) Memòria CREAF 1998. . : -.

Resum:

Proposta i interès de la utilització de l'anàlisi d'escenaris per a la restauració de les zones afectades per grans incendis. Aplicació a l'incendi del Berguedà-Bages de 1994.

Gracia M, Solà-Morales F (1999) Proposta i interès de la utilització de l'anàlisi d'escenaris per a la restauració de les zones afectades per grans incendis. Aplicació a l'incendi del Berguedà-Bages de 1994. En III Congrés de Ciència del Paisatge: Paisatge i Turisme. Monografies de l'EQUIP 7, Barcelona, pp. 77-91.

Avaluació dels poblaments avifaunístics nidificants del massís del Montseny i àrees limítrofes.

Ribas J, Pons X (1999) Avaluació dels poblaments avifaunístics nidificants del massís del Montseny i àrees limítrofes. Monografies del Montseny 14:157-177.

A parametric model for estimating relations between unprecisely located field measurements and remotely sensed data.

Salvador R (1999) A parametric model for estimating relations between unprecisely located field measurements and remotely sensed data. Remote Sensing of Environment 67:99-107.

Soil nitrogen dynamics.

Serrasolses I, Diego V, Bonilla D (1999) Soil nitrogen dynamics. In Rodà F, Retana J, Gracia C, Bellot J (eds) Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer, Berlin, pp. 223-235.

Regeneració del càrritx a les franges de protecció contra incendis al Parc Natural del Garraf.

Casanovas A, Vilà M (1999) Regeneració del càrritx a les franges de protecció contra incendis al Parc Natural del Garraf. Buttletí de la Institució Catalana d'Història Natural 67:141-149.

Estudi de la biodiversitat a la conca del Besòs.

Carceller F, Iglesias V, Munné A, Prat N, Rieradevall M, Carmona JM, Font X, Chacón G, Fons J, Ibàñez JJ, Romo A (1999) Estudi de la biodiversitat a la conca del Besòs. Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs, 180 pp.

Monthly and diurnal variations in food choice by Macaca fuscata yakui during the major fruiting season at Yakushima Island, Japan.

Domingo-Roura X, Yamagiwa J (1999) Monthly and diurnal variations in food choice by Macaca fuscata yakui during the major fruiting season at Yakushima Island, Japan. Primates 40:525-536.

Patterns and correlates of exotic and endemic plant taxa in the Balearic Islands.

Vilà M, Muñoz I (1999) Patterns and correlates of exotic and endemic plant taxa in the Balearic Islands. Ecologia Mediterranea 25:153-161.

Efectos de la introducción de especies vegetales en el funcionamiento de ecosistemas terrestres.

Vilà M (1999) Efectos de la introducción de especies vegetales en el funcionamiento de ecosistemas terrestres. Montes 55:26-30.

Pàgines