Effect of ozone and sulphur dioxide on mycorrhizae of Pinus halepensis Miller.

Díaz G, Barrantes O, Honrubia M, Gracia C (1996) Effect of ozone and sulphur dioxide on mycorrhizae of Pinus halepensis Miller. Annales des Sciences Forestières 53:849-856.

Campo experimental de cámaras abiertas para el estudio de efectos de contaminantes atmosféricos sobre la vegetación.

Barrantes O, Abad MA, García A, Gracia C (1996) Campo experimental de cámaras abiertas para el estudio de efectos de contaminantes atmosféricos sobre la vegetación. III Congreso Nacional del Medio Ambiente, Madrid, pp 132-142.

La resposta de la vegetació al foc: els canvis en l'estructura de la vegetació.

Gracia C, Sabaté S (1996) La resposta de la vegetació al foc: els canvis en l'estructura de la vegetació. In Terradas J (ed) Ecologia del foc. Edicions Proa, Barcelona, pp. 162-172.

Análisis de la respuesta de Quercus ilex L. a tratamientos de resalveo selectivo.

Gracia C, Bellot J, Sabaté S, Albeza E, Djema A, León B, López B, Martínez JM, Ruiz I, Tello E (1996) Análisis de la respuesta de Quercus ilex L. a tratamientos de resalveo selectivo. In La restauración de la cubierta vegetal en la Comunidad Valenciana. CEAM, València, pp. 547-601.

Els ecosistemes mediterranis i la seva susceptibilitat al foc.

Sabaté S, Gracia C (1996) Els ecosistemes mediterranis i la seva susceptibilitat al foc. In Terradas J (ed) Ecologia del foc. Edicions Proa, Barcelona, pp. 46-50.

Anàlisi de la resposta de Quercus ilex a tractaments d'aclarida selectiva: efectes en la producció i en la recuperació de la capçada foliar.

Martínez JM, Albeza E, Sabaté S, Bellot J, Escarré A, Gracia C (1996) Anàlisi de la resposta de Quercus ilex a tractaments d'aclarida selectiva: efectes en la producció i en la recuperació de la capçada foliar. Treballs del Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà 1:97-104.

An inflatable minirhizotron system for stony soils.

López B, Sabaté S, Gracia C (1996) An inflatable minirhizotron system for stony soils. Plant and Soil 179:255-260.