The role of past and present landscape on plant invasion in the Mediterranean coast

Basnou C, Iguzguiza J, Pino J (2012) The role of past and present landscape on plant invasion in the Mediterranean coast. NEOBIOTA 2012 Halting Biological Invasions in Europe: from Data to Decisions, 7th European Conference on Biological Invasions. Pontevedra. 12-14 Septembre. (comunicació oral).

Anàlisi en el marc del SITxell dels canvis en el paisatge (1956-2005) i de la seva repercussió en la conservació dels espais naturals protegits de la província de Barcelona

Pino J, Basnou C (2012) Anàlisi en el marc del SITxell dels canvis en el paisatge (1956-2005) i de la seva repercussió en la conservació dels espais naturals protegits de la província de Barcelona. Informe inèdit. Diputació de Barcelona. Area d’Espais Naturals.

Análisis de riesgo de plantas potencialmente invasoras para España.

Vilà M, Andreu J, Basnou C, Gassó N (2009) Análisis de riesgo de plantas potencialmente invasoras para España. 3º Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. Grupo Especialista en Invasiones Biológicas. Zaragoza, 11 novembre (comunicació oral).