Ús de fangs de depuradora com a adobs en la restauració de pedreres.

Ús de fangs de depuradora com a adobs en la restauració de pedreres.

Alcañiz JM (2009) Ús de fangs de depuradora com a adobs en la restauració de pedreres. Butlletí del Gremi d’Àrids de Catalunya 32, pp. 15.

Tipus: 
Other publications
Any de publicació: 
2 009