Restauració del sòl en pedreres de roca calcària.

Restauració del sòl en pedreres de roca calcària.

Jorba M, Vallejo R, Alcañiz JM, Josa R, Solé A (1992) Restauració del sòl en pedreres de roca calcària. Diputació de Barcelona, Servei de Parcs Naturals, Monografies 19, pp. 59-61.

Tipus: 
Book chapters
Any de publicació: 
1 992