L'inventari forestal.

L'inventari forestal.

Vayreda J, Ibàñez JJ (2004) L'inventari forestal. In Cervera T et al (ed) Manual de redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) i plans simples de gestió forestal (PSGF). Instruccions de redacció i l'inventari forestal. Centre de la Propietat Forestal, pp. 109-316.

Tipus: 
SCI publications
Any de publicació: 
2 004