La successió d'invertebrats en les buines de vaquí a la vall d'Aisa (Pirineu Aragonés).

La successió d'invertebrats en les buines de vaquí a la vall d'Aisa (Pirineu Aragonés).

Franch J, Domènech J, Sánchez Cabrero D (1990) La successió d'invertebrats en les buines de vaquí a la vall d'Aisa (Pirineu Aragonés). Orsis 5:113-134.

Tipus: 
Non SCI publications
Any de publicació: 
1 990