Inventario de bosques singulares de Catalunya.

Inventario de bosques singulares de Catalunya.

Gracia M, Comas L, Vayreda J, Ibàñez JJ, Batlles C, Regalado I (2009) Inventario de bosques singulares de Catalunya. V congreso forestal Español.

Tipus: 
SCI publications
Any de publicació: 
2 009