Impacte de la gestió de la fusta cremada i del subsolat al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Impacte de la gestió de la fusta cremada i del subsolat al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Pañella P, Lago Barreiro P, Sabaté S, i Sauras T (2011) Impacte de la gestió de la fusta cremada i del subsolat al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. VII Monografies de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Diputació de Barcelona. p. 157-174.

Tipus: 
Non SCI publications
Any de publicació: 
2 011