Formigues de les Planes de Son i mata de València.

Formigues de les Planes de Son i mata de València.

Espadaler X, Roig X, Gómez K, García F (2010) Formigues de les Planes de Son i mata de València. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural 16: 609-627.

Tipus: 
Non SCI publications
Any de publicació: 
2 010