Estat dels boscos de Catalunya.

Estat dels boscos de Catalunya.

Rodà F, Ibàñez JJ, Gracia C (2006) Estat dels boscos de Catalunya. Els boscos a Catalunya: aprofitament i futur. pp: 111-130. CEC Barcelona ISBN: 84-6099459-7

Tipus: 
SCI publications
Any de publicació: 
2 006