Estat actual i dinàmica de les poblacions de trencadalla (Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.) al Delta del Llobregat.

Estat actual i dinàmica de les poblacions de trencadalla (Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.) al Delta del Llobregat.

Pino J, de Roa E (2001) Estat actual i dinàmica de les poblacions de trencadalla (Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.) al Delta del Llobregat. Spartina 4:1-25.

Tipus: 
Non SCI publications
Any de publicació: 
2 001