És homogènia la recuperació, després del foc, de les comunitats de plantes i de formigues dels boscos de Catalunya?

És homogènia la recuperació, després del foc, de les comunitats de plantes i de formigues dels boscos de Catalunya?

 

Rodrigo A., Arnan X., Retana J. (2011). És homogènia la recuperació, després del foc, de les comunitats de plantes i de formigues dels boscos de Catalunya?. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 71-72 (115-136).
Tipus: 
Non SCI publications
Any de publicació: 
2 011