Embornals a: Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. J. Llebot.

Embornals a: Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. J. Llebot.

C. Gracia, S Sabaté, J. Vayreda,T Sebastià, R Savé, M Alonso i Montse Vidal. (2010) Embornals a: Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. J. Llebot. Institut d'Estudis Catalans i Generalitat de Catalunya. 1152 pp. ISBN 978-84-9965-027-2.

Tipus: 
Book chapters
Any de publicació: 
2 010