Coordinador d’articles sobre medi ambient i redactor de diversos articles a la Gran Enciclopèdia de Barcelona (publicats volums 1 i 2).

Coordinador d’articles sobre medi ambient i redactor de diversos articles a la Gran Enciclopèdia de Barcelona (publicats volums 1 i 2).

Terradas J (2005) Coordinador d’articles sobre medi ambient i redactor de diversos articles a la Gran Enciclopèdia de Barcelona (publicats volums 1 i 2). Fundació Enciclopèdia Catalana.

Tipus: 
Book chapters
Any de publicació: 
2 005