Arnan X, Gracia M et al. Les pinedes de pinassa. Manuals de gestió d’hàbitats.

Arnan X, Gracia M et al. Les pinedes de pinassa. Manuals de gestió d’hàbitats.

Gracia M, Ordoñez JL (eds.) (2011) Arnan X, Gracia M et al. Les pinedes de pinassa. Manuals de gestió d’hàbitats. Diputació de Barcelona pp. 169.

Tipus: 
Book chapters
Any de publicació: 
2 011