Acumulació de metalls pessants en molses sotmeses a eixut.

Acumulació de metalls pessants en molses sotmeses a eixut.

Sardans J, Peñuelas J (2008) Acumulació de metalls pessants en molses sotmeses a eixut. UAB DIVULGA 11/2008.

Tipus: 
Other publications
Any de publicació: 
2 008