Esteu aquí

Màster Oficial de Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat

El Máster en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat està adreçat a estudiants interessats en conèixer els processos implicats en el funcionament dels ecosistemes terrestres i les opcions per tal de mitigar el seu deteriorament futur en un context de canvi ambiental global, així com estudiants interessats en la gestió i conservació dels recursos naturals biològics (fauna i flora).

El màster té una durada d'un curs acadèmic (60 ECTS) i s'organitza en dues especialitats: Ecologia Terrestre i Gestió i Diversitat de Fauna i Flora (marina i terrestre). Investigadors referents del CREAF ofereixen una varietat de cursos en aquests màsters i oportunitats als seus estudiants per a realitzar al CREAF la Tesi de Mestratge obligatòria.

Aquests estudis permeten obtenir el títol oficial de Màster per la UAB i estan plenament adaptats al nou marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

Perfil d'ingrés

Estudiants interessats en conèixer el funcionament dels ecosistemes terrestres i les opcions per mitigar el seu deteriorament futur en un context de canvi ambiental global, així com estudiants interessats en la gestió i conservació dels recursos naturals biològics marins i terrestres (fauna i flora).

Sortides professionals

Les principals sortides professionals dels estudiants del màster són:

1. Investigadors a institucions acadèmiques i de recerca en l'àmbit de l'ecologia, la biologia ambiental i el medi ambient o a centres de recerca del sector comercial (industria o agències fito o zoosanitàries, agroalimentàries).

2. Professionals experts en gestió d'espais protegits i dels recursos biològics a l'administració, a departaments de medi ambient de grans empreses, o a empreses de comunicació, d'estudis ambientals o dels sectors fito o zoosanitari i agroalimentari.

La darrera enquesta d'inserció laboral indica que el 81% dels estudiants que han cursat el màster tenen una feina en temàtiques relacionades amb aquest al cap d'un any de la seva finalització.

Màster Oficial en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat

Horaris

Podeu consultar els horaris del curs actual accedint al següent enllaç:

Horaris Màster Ecologia Terrestre- Gestió de la Biodiversitat (Format PDF)

Contacte

Francesc Lloret Maya (coordinador)

(Dpt. Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, Facultat de Biociències, UAB).

Per consultes administratives o sobre gestió acadèmica: ga.masters.biociencies@uab.cat