Grups de recerca als quals pertany

935812915
Oficina: c5b/-154

Sóc llicenciada en Biologia (Universitat de Barcelona) i Màster en Ecologia Terrestre (Universitat Autònoma de Barcelona). He treballat en diferents projectes estudiant els processos de decaïment forestal associats al canvi global i, especialment, als episodis de sequera a la regió Mediterrània. El 2015 vaig començar el meu doctorat al CREAF al grup de recerca "EcoPhys: Fisiologia ecosistèmica i canvi global" dirigit per en J. Martínez-Vilalta i en M. Mencuccini. Paral·lelament a la recerca, col·laboro en diverses entitats de divulgació científica i d’educació per a la sostenibilitat.

L'objectiu principal de la meva recerca és entendre la distribució i la variabilitat dels trets funcionals de les plantes i el seu paper en el funcionament i dinàmica forestal. Concretament, la meva tesi se centra en integrar els trets hidràulics en el marc del trets funcionals clàssics i en determinar quines relacions i compromisos es donen a diferents escales ecològiques. Aquesta informació ens servirà per definir estratègies globals de les plantes per fer front a la sequera i així millorar la capacitat per predir quan i on és més probable que succeeixin canvis en els serveis ecosistèmics dels boscos.

Recent publications under CREAF affiliation